БИРА СЕТ 3X2 BOHEMIA: Чаши за бира БХ362-663 Комплект 6бр.

2 чаши с Обем: 680 мл.

2 чаши с Обем: 630 мл.

2 чаши с Обем: 550 мл.

Кристалин

Всички продукти в серия БИРА СЕТ 3X2 BOHEMIA

БИРА СЕТ 3X2 BOHEMIA Чаши за бира БХ362-663 Комплект 6бр.