Олимпия BOHEMIA: Свещник БХ305-169

Височина: 305 мм.

Кристалин

Всички продукти в серия Олимпия BOHEMIA

Олимпия BOHEMIA Свещник БХ210-169
Олимпия BOHEMIA Свещник БХ255-169
Олимпия BOHEMIA Свещник БХ305-169