Миранда BOHEMIA: Ваза БХ250-169Х

Всички продукти в серия Миранда BOHEMIA

Миранда BOHEMIA Ваза БХ200-169В
Миранда BOHEMIA Ваза БХ205-169Х
Миранда BOHEMIA Ваза БХ250-169В
Миранда BOHEMIA Ваза БХ250-169Х
Миранда BOHEMIA Купа БХ220-169
Миранда BOHEMIA Захарник БХ150-169
Миранда BOHEMIA Ваза БХ300-169Х
Миранда BOHEMIA Купа БХ145-169